МОНГОЛБАНКИНД ТУШААСАН АЛТНЫ ХЭМЖЭЭ 10 ХУВИАР ӨССӨН БАЙНА

Монголбанкны алт худалдан авалтын дүнг 2017 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрийн байдлаар авч үзэхэд 15.1 тоннд хүрээд байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.3 тонноор өссөн дүн юм. Энэ хугацаанд 182 иргэн, 106 аж ахуйн нэгж алт тушаажээ.

Монголбанк алтны арилжааг улсдаа төвлөрүүлэх бодлого барьж байгаа бөгөөд энэ хүрээнд олон нийтийг мэдээллээр хангахад анхаарч ажиллаж байна. Тиймээс "Монгол алт” аяныг зарлан хэрэгжүүлж, бичил уурхайчид, аж ахуйн нэгжүүдэд чиглэсэн сургалт уулзалтуудыг тогтмол хийж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

МОНГОЛБАНКИНД ТУШААСАН АЛТНЫ ХЭМЖЭЭ 10 ХУВИАР ӨССӨН БАЙНА

 Сэтгэгдэл:

Сэтгэгдэл нэмэх